09 wrzesień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Zmiana organizacji pracy Biura projektu w Krakowie!

Informujemy, że w terminie od 09.09.2013 roku do 20.09.2013 roku skrócone zostają godziny pracy Biura projektu w Krakowie. W okresie tym Biuro będzie czynne w godzinach: 10:00 do 15:00.

08 sierpień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Kończy się procedura wysyłania na staż zawodowy
Projekt „Twoja szansa” wchodzi w finalną fazę. W przyszłym tygodniu osiągnięty zostanie wskaźnik liczby uczestników wysłanych na staż zawodowy. Do dnia 19 sierpnia 2013 r. podejmie staż zawodowy kolejnych trzech beneficjentów – 2 kobiety i 1 mężczyzna. W związku z tym łączna liczba beneficjentów projektu „Twoja szansa” obywających staże zawodowe w dniu 19 sierpnia wynosić będzie 65 osób - 41 kobiet i 24 mężczyn.

Odnośnie poszczególnych grup szkoleniowych liczba osób przebywających na stażach zawodowych przedstawia się następująco:
- grupa 1 – sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej - 9 osób
- grupa 2 – pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia – 9 osób
- grupa 3 - magazynier/ka z obsługą wózka jezdniowego – 13 osób
- grupa 4 – opiekun/ka dzieci i osób starszych - 12 osób
- grupa 5 - opiekun/ka dzieci i osób starszych – 13 osób
- grupa 6 - magazynier/ka z obsługą wózka jezdniowego – 9 osób

Chcielibyśmy także podkreślić, iż w tym tygodniu staż zawodowy ukończy kolejne 5 osób - 4 mężczyzn oraz 1 kobieta.

Wszystkim naszym beneficjentom, zarówno rozpoczynających jaki i kończących odbywanie stażu zawodowego życzymy sukcesów zawodowych i osobistych.

22 lipiec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

RUSZAJĄ KOLEJNE STAŻE NASZYCH UCZESTNIKÓW
Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu dzisiejszym jeden nasz beneficjent – uczestnik grupy VI , szkolenia magazynier/ka z obsługą wózka jezdniowego rozpoczął staż zawodowy. Dodatkowo do dnia 1 sierpnia 2013 r. podejmie staż zawodowy kolejnych pięciu uczestników – 2 kobiety i 3 mężczyzn. W związku z tym łączna liczna beneficjentów projektu „Twoja szansa” obywających staże zawodowe w dniu 1 sierpnia wynosić będzie 58 osób - 37 kobiet i 21 mężczyn.

Odnośnie poszczególnych grup szkoleniowych liczba osób przebywających na stażach zawodowych przedstawia się następująco:
- grupa 1 – sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej - 7 osób
- grupa 2 – pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia – 9 osób
- grupa 3 - magazynier/ka z obsługą wózka jezdniowego – 12 osób
- grupa 4 – opiekun/ka dzieci i osób starszych - 12 osób
- grupa 5 - opiekun/ka dzieci i osób starszych – 11 osób
- grupa 6 - magazynier/ka z obsługą wózka jezdniowego – 7 osób

Chcielibyśmy także podkreślić, iż w tym tygodniu staż zawodowy ukończy kolejne 4 osoby - 4 kobiety, uczestniczki grupy 4 i 5 szkolenia opiekun/ka dzieci i osób starszych.

Wszystkim naszym beneficjentom, zarówno rozpoczynających jaki i kończących odbywanie stażu zawodowego życzymy sukcesów zawodowych i osobistych.

22 maj, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Chcielibyśmy poinformować, iż z dniem dzisiejszym rozpoczęła pracę Pani Patrycja Kopeć. W naszym projekcie pełnić będzie funkcję Specjalisty ds. pośrednictwa pracy. Witamy serdecznie w naszym zespole projektowym i życzymy sukcesów.

W związku z tym, wszyscy beneficjenci naszego projektu mogą się kontaktować się z Panią Patrycją Kopeć telefonicznie - tel: 883-331-417 lub drogą e-mailową: p.kopec@consultor.pl, celem uzyskania konsultacji w sprawie staży zawodowych i możliwości uzyskania zatrudnienia.

Nasi uczestnicy mogą umówić się z specjalista ds. pośrednictwa pracy na indywidualne spotkania. Każdemu z nich przysługuje 2 h doradztwa, w trakcie którego uczestnik uzyska informację na temat aktualnych ofert stażu. Specjalista ds. pośrednictwa pracy przygotowywać będzie oferty sprofilowane pod konkretnego uczestnika, jego doświadczenie, kwalifikacje i preferencję. Pani Patrycja Kopeć jest dostępna dla wszystkich uczestników projektu, codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00.

30 kwiecień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Ostatnia grupa szkoleniowa zakończyła szkolenie!
W dniu dzisiejszym w w Limanowej w siedzibie firmy „Fasadex” przy ulicy Krakowskiej 57 miał miejsce egzamin z „Magazynier z obsługa wózka jezdniowego”. Wszystkim uczestnikom którzy zdali egzamin. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych

19 kwiecień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Szkolenie „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” grupa V zakończone
W dniu dzisiejszym w Brzesku w hotelu „August” przy ulicy Mickiewicza 66 miał miejsce egzamin z „Opiekun/ka dzieci i osób starszych”. Wszyscy nasi uczestnicy, którzy przystąpili do egzaminu zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Dziękujemy za udział w naszym szkoleniu i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym

15 kwiecień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia zawodowego ostatniej grupy szkoleniowej – „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”
W dniu dzisiejszym o godz. 8.30 rozpoczyna się szkolenie zawodowe – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego dla VI grupy szkoleniowej projektu „Twoja szansa” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego obejmie 120 h edukacyjnych w ciągu 12 dni szkoleniowych. Szkolenie potrwa do 30.04.2013 r. Odbywać się będzie w Limanowej w siedzibie firmy „Fasadex” przy ulicy Krakowskiej 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizatorem szkolenia jest Centrum Szkoleń Zawodowych „Grema” z Nowego Sącza.

04 kwiecień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia zawodowego grupy V „Opiekun/ka dzieci i osób starszych”
W dniu dzisiejszym w Brzesku w hotelu „August” przy ulicy Mickiewicza 66 o godz. 8.30 będzie mieć miejsc inauguracja szkolenia zawodowego – Opiekun/ka dzieci i osób starszych dla V grupy szkoleniowej projektu „Twoja szansa” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” obejmie 120 h edukacyjnych. Szkolenie potrwa do 29.03.2013 r. Odbywać się będzie w Brzesku w hotelu „August” przy ulicy Mickiewicza 66 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

03 kwiecień, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek zajęć VI grupy szkoleniowej w ramach grupowych warsztatów aktywizacyjnych
W dniu dzisiejszym w Myślenicach przy ul. Jordana 5 o godz. 10.00 rusza pierwszy z 6 grupowych warsztatów aktywizujących dla III grupy uczestników projektu „Twoja szansa” realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Aktywnym technikom poszukiwania pracy”

Poniżej harmonogram grupowych warsztatów aktywizujących:
03.04.2013 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
04.04.2013 09.00-14.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
05.04.2013 09.00-14.00 „Autoprezentacja”
08.04.2013 09.00-14.00 „Techniki skutecznej komunikacji”
09.04.2013 09.00-14.00 „Przedsiębiorczość i inicjatywność”
10.04.2013 09.00-14.00 „ Kreowanie własnego wizerunku”

Wszystkie grupowe warsztaty aktywizujące odbędą się w Limanowej przy ulicy Bronisława Czecha 3

29 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Szkolenie „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” grupa IV zakończone
W dniu dzisiejszym w Hotelu „Kasztel” w Rzezawie przy ulicy Brzeskiej 51 miał miejsce egzamin z „Opiekun/ka dzieci i osób starszych”. Wszyscy nasi uczestnicy, którzy przystąpili do egzaminu zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Dziękujemy za udział w naszym szkoleniu i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym

28 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Ruszają zajęcia grupowe
W Limanowej przy ulicy Bronisława Czecha 3 o godz. 10.00 początek spotkań grupowych dla uczestników szkolenia „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego realizowanego w ramach projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Dzisiejsze warsztaty grupowe poświecone będą zagadnieniom związanym z „Rynkiem pracy i warsztatem edukacyjnym”. W dniu jutrzejszym tj. 29.03.2013 o godz. 10.00 początek drugiego spotkania grupowego pt. „warsztat samopoznania”

21 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rozpoczęcia szkolenia grupy VI „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”
W Limanowej przy ulicy Bronisława Czecha 3 o godz. 8.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają przez 5 dni - od 21.03.2013 do 27.03.2013 r

19 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek rekrutacji ostatniej grupy szkoleniowej
Dziś i jutro odbędzie się rekrutacja na szkolenie w zakresie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Centrum . Procedura rekrutacyjna odbędzie się w Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej przy ulicy Bronisława Czecha 3 . Początek spotkania o godz. 8.00. W dniu jutrzejszym spotkania rekrutacyjne rozpoczną się o godz. 9.00

W rekrutacji weźmie udział 17 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 50+ z obszaru powiatu limanowskiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które rozpoczną szkolenie w zakresie „Magazyniera z obsługą wózka jezdniowego”

15 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia „Opiekun/ka dzieci i osób starszych”
15.03.2013 r W dniu dzisiejszym w Hotelu „Kasztel” w Rzezawie przy ulicy Brzeskiej 51 o godz. 8.30 będzie mieć miejsc inauguracja szkolenia zawodowego – Opiekun/ka dzieci i osób starszych dla IV grupy szkoleniowej projektu „Twoja szansa” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” obejmie 120 h edukacyjnych. Szkolenie potrwa do 29.03.2013 r. Odbywać się będzie w Hotelu „Kasztel” w Rzezawie przy ulicy Brzeskiej 51 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 50+ w terenu powiatów: myślenickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego , mogą cały czas zgłaszać się do udziału w naszym projekcie.

Informację na temat zasad udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo oraz drogą pocztową na adres biura projektu:
Consultor Sp. z o.o
Biuro projektu „Twoja Szansa”
Ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
tel: 12 426 45 03
kom: 728 449 195
e-mail: m.isztok@consultor.pl

07 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Grupowe warsztaty aktywizujące rozpoczęte!
W dniu dzisiejszym w Brzesku w hotelu „Jaga” przy ul. Kościuszki o godz. 10.00 rusza pierwszy z 6 grupowych warsztatów aktywizujących dla V grupy uczestników projektu „Twoja szansa” realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Aktywnym technikom poszukiwania pracy”

Poniżej harmonogram grupowych warsztatów aktywizujących:
13.02.2013 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
14.02.2013 09.00-14.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
15.02.2013 09.00-14.00 „Autoprezentacja”
18.02.2013 09.00-14.00 „Kreowanie własnego wizerunku”
19.02.2013 09.00-14.00 „Techniki skutecznej komunikacji”
20.02.2013 09.00-14.00 „Przedsiębiorczość i inicjatywność”

Wszystkie grupowe warsztaty aktywizujące odbędą się Brzesku w hotelu „Jaga” przy ul. Kościuszki

05 marzec, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek spotkań grupowych
W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 w Brzesku w hotelu „Jaga” przy ul. Kościuszki początek spotkań grupowych dla uczestników V grupy szkolenia „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” realizowanego w ramach projektu p „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Dzisiejsze warsztaty grupowe poświecone będą zagadnieniom związanym z „Rynkiem pracy i warsztatem edukacyjnym”. W dniu jutrzejszym tj. 06.03.2013 o godz. 8.00 początek drugiego spotkania grupowego pt. „warsztat samopoznania”

27 luty, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia grupy V
W dniu dzisiejszym w Brzesku w hotelu „Jaga” przy ul. Kościuszki o godz. 8.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Twoja szansa” szkolenia „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem. Spotkania indywidualne z beneficjentami przeprowadzać będzie doradca zawodowy Pani. Klaudia Seidel.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają przez 5 dni - od 27.02.2013 do 04.03.2013 r

18 luty, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

W dniu dzisiejszym w Brzesku w hotelu „Jaga” przy ul. Kościuszki o godz. 08.00 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Procedura rekrutacji V grupy szkoleniowej potrwa przez 2 dni - zakończy się w dniu jutrzejszym tj. 19.02.2013 r.

W rekrutacji weźmie udział 17 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 50+ z obszaru gminy powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które rozpoczną szkolenie w zakresie Opiekun/ka dzieci i osób starszych.

13 luty, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Grupowe warsztaty aktywizujące rozpoczęte!
W dniu dzisiejszym w w Bochni w hotelu „Sutoris” przy ul. Solnej 2 o godz. 10.00 rusza pierwszy z 6 grupowych warsztatów aktywizujących dla IV grupy uczestników projektu „Twoja szansa” realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Aktywnym technikom poszukiwania pracy”

Poniżej harmonogram grupowych warsztatów aktywizujących:
13.02.2013 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
14.02.2013 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
15.02.2013 10.00-15.00 „Autoprezentacja”
18.02.2013 10.00-15.00 „Kreowanie własnego wizerunku”
19.02.2013 10.00-15.00 „Techniki skutecznej komunikacji”
20.02.2013 10.00-15.00 „Przedsiębiorczość i inicjatywność”

Wszystkie grupowe warsztaty aktywizujące odbędą się w Bochni w hotelu „Sutoris” przy ul. Solnej 2.

11 luty, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia zawodowego – „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
W dniu dzisiejszym o godz. 8.30 rozpoczyna się szkolenie zawodowe – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego dla III grupy szkoleniowej projektu „Twoja szansa” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego obejmie 120 h edukacyjnych w ciągu 12 dni szkoleniowych. Szkolenie potrwa do 26.02.2013 r. Odbywać się będzie w Myślenicach przy ulicy Burmistrza Andrzeja Marka 4, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizatorem szkolenia jest Centrum Szkoleń Zawodowych „Grema” z Nowego Sącza.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 50+ w terenu powiatów: myślenickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego , mogą cały czas zgłaszać się do udziału w naszym projekcie. Oferujemy w tym momencie szkolenia z zakresu:
- magazynier z obsługą wózka jezdniowego
- Opiekunka dzieci i osób starszych

Informację na temat zasad udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo oraz drogą pocztową na adres biura projektu:
Consultor Sp. z o.o
Biuro projektu „Twoja Szansa”
Ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków
tel: 12 426 45 03
kom: 728 449 195
e-mail: m.isztok@consultor.pl

Spotkania grupowe kolejnym etapem szkolenia grupy IV
11.02.2013 r. w Bochni w hotelu „Sutoris” przy ul. Solnej 2 początek spotkań grupowych dla uczestników szkolenia „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” realizowanego w ramach projektu p „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Dzisiejsze warsztaty grupowe poświecone będą zagadnieniom związanym z „Rynkiem pracy i warsztatem edukacyjnym”. W dniu jutrzejszym tj. 12.02.2013 o godz. 8.00 początek drugiego spotkania grupowego pt. „warsztat samopoznania”

04 luty, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Wystartowało szkolenie grupy IV
W dniu dzisiejszym w Bochni w hotelu „Sutoris” przy ul. Solnej 2 godz. 8.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem. Spotkania indywidualne z beneficjentami przeprowadzać będzie doradca zawodowy Pani. Klaudia Seidel.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają przez 5 dni - od 04.02.2013 do 09.02.2013 r

30 styczeń, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

W dniu dzisiejszym w Bochni w hotelu „Sutoris” przy ul. Solnej 2 o godz. 08.00 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „Opiekun/ka dzieci i osób starszych” w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Procedura rekrutacji IV grupy szkoleniowej potrwa przez 2 dni - zakończy się w dniu jutrzejszym tj. 31.01.2013 r.

W rekrutacji weźmie udział 17 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 50+ z obszaru gminy powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które rozpoczną szkolenie w zakresie Opiekun/ka dzieci i osób starszych.

29 styczeń, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek zajęć III grupy szkoleniowej w ramach grupowych warsztatów aktywizacyjnych
W dniu dzisiejszym w Myślenicach przy ul. Jordana 5 o godz. 10.00 rusza pierwszy z 6 grupowych warsztatów aktywizujących dla III grupy uczestników projektu „Twoja szansa” realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Aktywnym technikom poszukiwania pracy”

Poniżej harmonogram grupowych warsztatów aktywizujących:
29.01.2013 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
30.01.2013 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
31.01.2013 10.00-15.00 „Autoprezentacja”
01.02.2013 10.00-15.00 „Techniki skutecznej komunikacji”
04.02.2013 10.00-15.00 „Przedsiębiorczość i inicjatywność”
05.02.2013 10.00-15.00 „ Kreowanie własnego wizerunku”

Wszystkie grupowe warsztaty aktywizujące odbędą się w Myślenicach przy ulicy Jordana 5

25 styczeń, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Spotkania grupowe
W Myślenicach przy ulicy Jordana 5 początek spotkań grupowych dla uczestników szkolenia „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego realizowanego w ramach projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Dzisiejsze warsztaty grupowe poświecone będą zagadnieniom związanym z „Rynkiem pracy i warsztatem edukacyjnym”. W dniu jutrzejszym tj. 28.01.2013 o godz. 8.00 początek drugiego spotkania grupowego pt. „warsztat samopoznania”

18 styczeń, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rozpoczęło się Szkolenie - Pracownik Ochrony z licencją I-stopnia
W dniu dzisiejszym o godz. 8.30 będzie mieć miejsc inauguracja szkolenia zawodowego – Pracownik ochrony z licencją I stopnia dla II grupy szkoleniowej projektu „Twoja Szansa” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie Pracownik ochrony z licencją I stopnia obejmie 245 h edukacyjnych. Szkolenie potrwa do 19.02. 2013 r. Odbywać się będzie w Rytrze w budynku nr 196, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

17 styczeń, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rozpoczęcia szkolenia „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”
W Myślenicach przy ul. Jordana 5 od godz. 8.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają przez 5 dni - od 17.01.2013 do 23.01.2013 r

14 styczeń, 2013Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rekrutacja w Myślenicach
Dziś i jutro odbędzie się rekrutacja na szkolenie w zakresie „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Procedura rekrutacyjna odbędzie się w Restauracji – Pensjonacie STEK ul. Jordana 5. 32-400 Myślenice. Początek spotkania o godz. 8.00

W rekrutacji weźmie udział 17 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 50+ z obszaru powiatu Myślenickiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które rozpoczną szkolenie w zakresie „Magazyniera z obsługą wózka jezdniowego”

17 grudzień, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rusza cykl grupowych warsztatów aktywizacyjnych grupy II
17.12.2012 W dniu dzisiejszym w Rytrze o godz. 10.00 rusza pierwszy z cyklu 6 grupowych warsztatów aktywizujących dla II grupy uczestników projektu „Twoja szansa” realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy warsztat poświęcony będzie „Aktywnym technikom poszukiwania pracy”

Poniżej harmonogram grupowych warsztatów aktywizujących:
17.12.2012 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
18.12.2012 10.00-15.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
19.12.2012 10.00-15.00 „Autoprezentacja”
20.12.2012 10.00-15.00 „Techniki skutecznej komunikacji”
21.12.2012 10.00-15.00 „Przedsiębiorczość i inicjatywność”
24.12.2012 10.00-15.00 "Kreowanie własnego wizerunku"

12 grudzień, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Spotkania grupowe
13.12.2012 Rytro 196 godz. 14.00 początek spotkań grupowych dla uczestników II grupy szkoleniowej projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Dzisiejsze warsztaty grupowe poświecone będą zagadnieniom związanym z „Rynkiem pracy i warsztatem edukacyjnym”. W dniu jutrzejszym tj. 14.12.2012 o godz. 8.00 początek drugiego spotkania grupowego pt. „warsztat samopoznania”

06 grudzień, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia II – grupy uczestników projektu
07.12.2012 r. Rytro 196 godz. 8.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Twoja szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem. Spotkania indywidualne potrwają przez 5 dni - od 07.12.2012 do 13.12.2012 r

05 grudzień, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rusza szkolenie zawodowe
W dniu dzisiejszym o godz. 8.30 będzie mieć miejsc inauguracja szkolenia zawodowego – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla I grupy szkoleniowej projektu „Twoja Szansa” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej obejmie 120 h edukacyjnych. Cykl szkoleniowy rozpoczną zajęcia z „Roli komunikacji w handlu”. Szkolenie potrwa do 20.12.2012 r. Odbywać się będzie w Starym Sączu przy ulicy Dąbrowskiego 6, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 50+ w terenu powiatów: myślenickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego , mogą cały czas zgłaszać się do udziału w naszym projekcie.

Informację na temat zasad udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo oraz drogą pocztową na adres biura projektu:
Consultor Sp. z o.o
Biuro projektu „Twoja Szansa”
Ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
tel: 12 426 45 03
kom: 728 449 195
e-mail: m.isztok@consultor.pl

Koniec szkolenia gr 1
W dniu dzisiejszym w Starym Sączu przy ulicy Dabrowskiego 6 miał miejsce egzamin z „Sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej”. Wszyscy nasi uczestnicy, którzy przystąpili do egzaminu zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Serdecznie gratulujemy naszym beneficjentom i życzy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych

Rekrutacja II grupy szkoleniowej w Rytrze
W dniu 05.12.2012 r w Rytrze w budynku Spółdzielni Socjalnej „Zdrojowianka” nr 196 o godz. 08.00 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Procedura rekrutacji II grupy szkoleniowej potrwa przez 2 dni - zakończy się w dniu jutrzejszym 06.12.2012 r.

W rekrutacji weźmie udział 17 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 50+ z obszaru powiatu nowosądeckiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które rozpoczną szkolenie w zakresie Pracownika ochrony z licencją I-stopnia

23 listopad, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek grupowych warsztatów aktywizacyjnych
23.11.2012 W dniu dzisiejszym w Starym Sączu przy ulicy Dąbrowskiego 6 o godz. 9.00 rusza pierwszy z 6 grupowych warsztatów aktywizujących dla I grupy uczestników projektu „Twoja Szansa” realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Aktywnym technikom poszukiwania pracy” Poniżej harmonogram grupowych warsztatów aktywizujących: 23.11.2012 9.00-14.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
26.11.2012 9.00-14.00 „Aktywne techniki poszukiwania pracy”
27.11.2012 9.00-14.00 „Autoprezentacja”
28.11.2012 9.00-14.00 „Kreowanie własnego wizerunku”
29.11.2012 9.00-14.00 „Techniki skutecznej komunikacji”
30.11.2012 9.00-14.00 „Przedsiębiorczość i inicjatywność”

Wszystkie grupowe warsztaty aktywizujące odbędą się w Starym Sączu przy ulicy Dąbrowskiego 6

19 listopad, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Spotkania grupowe
20.11.2012 Stary Sącz ul. Dąbrowskiego 6 godz. 14.00 początek spotkań grupowych dla uczestników projektu „Twoja Szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem.

Dzisiejsze warsztaty grupowe poświecone będą zagadnieniom związanym z „Rynkiem pracy i warsztatem edukacyjnym”. W dniu jutrzejszym tj. 21.11.2012 o godz. 8.00 początek drugiego spotkania grupowego pt. „warsztat samopoznania”

12 listopad, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Początek szkolenia I – grupy uczestników projektu
14.11.2012 r. Stary Sącz ul. Dąbrowskiego 6 godz. 8.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Twoja Szansa” w ramach kompleksowej usługi doradczej – diagnoza potrzeb z tworzeniem. Spotkania indywidualne z beneficjentami przeprowadzać będzie doradca zawodowy Pani. Klaudia Seidel.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają przez 5 dni - od 14.11.2012 do 20.11.2012 r

06 listopad, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Rekrutacja w Starym Sączu
W dniu 08.11.2012 r w Starym Sączu przy ulicy Dąbrowskiego 6 o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Procedura rekrutacji I grupy szkoleniowej potrwa przez 3 dni - zakończy się w dniu 12.11.2012 r.

W rekrutacji weźmie udział 17 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 50+ z obszaru gminy Stary Sącz. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które rozpoczną szkolenie w zakresie Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

01 wrzesień, 2012Zredagowano przez Marek Isztok

 

Wystartował projekt Twoja szansa, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu w Krakowie.

Prowadzimy zapisy na następujące szkolenia:
- Obsługa kasy fiskalnej,
- Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia,
- Magazyniera/ka z obsługą wózka widłowego,
- Opiekun/ka dzieci i osób starszych

 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki