O projekcie

Projekt "Twoja szansa" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej poprzez udział w kompleksowym wsparciu osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Projekt swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty województwa małopolskiego: tarnowski, dąbrowski, brzeski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i gorlicki. Skierowany jest do 90 osób bezrobotnych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie: obsługa kasy fiskalnej, pracownika ochrony z licencją I stopnia, magazyniera z obsługą wózka widłowego lub opiekuna dzieci i osób starszych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 30.11.2013

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki