Uczestnicy projektu

Uczestnikami (Beneficjentami Pomocy) będzie 90 osób (54 Kobiety oraz 36 Mężczyzn) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powiatów gorlickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego.

  • min. 60% osób to osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne
  • min. 40% osób to osoby nieaktywne zawodowo

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki