Rekrutacja

Osoby ,które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:

  • mieszkają(w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa małopolskiego w następujących powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim i gorlickim,
  • złożą dokumentów rekrutacyjne (formularze)
  • złożą dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej(zaświadczenie z Urzędu Pracy) lub oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacjiPobierz
Regulamin uczestnictwa w projekciePobierz
Deklaracja uczestnictwa w projekciePobierz
Formularz zgłoszeniowyPobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychPobierz
Zgoda na udział w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnychPobierz
Oświadczenie o udziale w szkoleniu dla PUP Pobierz
Oświadczenie o kwalifikowalności do projektuPobierz
Oświadczenie - Zwrot kosztów dojazdu (nr konta)Pobierz
Zgoda na publikowanie wizerunkuPobierz

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki